logo.jpg

Øre-næse-halsklinikken i Bagsværd
v/ Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme & hoved- og halskirurgi Jacob Fisker

jacob.jpg

 

Personale


 Jacob Fisker

Speciallæge i øre-næse-halssygdomme & hoved-halskirurgi. 

Uddannet fra Rigshospitalet, Gentofte Hospital, Køge Sygehus og Hillerød Hospital. Erfaring indenfor endoskopisk næse-bihulekirurgi samt halskirurgi. Arbejdet i alt fem år på Rigshospitalet med sideuddannelse i onkologi (behandling af kræftsygdomme). Tidligere aktiv i forsvarets redningstjeneste, SOS- international og mange års bred erfaring som læge fra lægevagten i Region Sjælland. Startet Øre-næse-halsklinikken i Bagsværd 1. juli 2014 efter opnåelse af speciallægeanerkendelse i øre-næse-halssygdomme & hoved-halskirurgi.

 

Søren B. Laursen

Speciallæge i anæstesiologi (narkoselæge)

Søren er tidligere overlæge i anæstesiologi på Rigshospitalet, men er nu fuldtidsbeskæftiget som privatpraktiserende narkoselæge og bedøver for en række forskellige øre-næse-halsklinikker. Han har opbygget en meget stor ekspertise indenfor bedøvelse af børn og voksne til netop de operationer som foretages i klinikken. 

 

 

André Miran

Speciallæge i anæstesiologi (narkoselæge)

André er tidligere overlæge i anæstesiologi på Herlev Hospital, men er nu fuldtidsbeskæftiget som privatpraktiserende narkoselæge og driver desuden egen smerteklinik. André bedøver for en række forskellige øre-næse-halsklinikker. Han har opbygget en meget stor ekspertise indenfor bedøvelse af børn og voksne til netop de operationer som foretages i klinikken. 

 

 

Maja Jelbo

Klinikkens faste sygeplejerske.

Maja har  arbejdet 10 år i Øre-næse-halskirurgisk Klinik, Rigshospitalet hvor Maja har været ansat som sygeplejerske. Har stor erfaring og viden indenfor specialet og arbejdet sammen med Jacob Fisker siden 2006. Maja deltager løbende i kurser og undervisning i bla. audiologi, svimmelhedsdiagnostik og behandlig.  

 

 

Fatma el-Charnouby

Fatma er uddannet sygeplejerske med mange års erfaring fra bl. a. akutmodtagelsen på Hvidovre og fungerer som operationssygeplejerske på klinikkens operationsdage (fast hver onsdag)

 

 

Louise Eldor

Klinikkens faste klinikassistent

Louise er uddannet social- og sundhedshjælper og er startet i klinikken pr. 1. august 2018.

 

Mikael E Kristensen

Klinikkens faste høreapparat-specialist. 

Mikael er uddannet audiologiassistent og har mere end 2o års erfaring med høreprøver, udredning af høretab, høreapparat-behandling og har i de sidste mange år primært beskæftiget sig med høreapparatbehandling i speciallægepraksis, ligesom Mikael til daglig arbejder som konsulent hos flere af de største øre-næse-halsklinikker på Sjælland. Mikael har konsultation hver fredag efter aftale.

 

Studerenterhjælpere 

Klinikken har hver dag en studentermedhjælper som foretager høreprøver. Alle studentermedhjælpere er uddannet i klinikken til at foretage høreprøver og læser til daglig til audiologopæd på Københavns Universitet. 

 

 

 


re-nse-halsklinikken i Bagsvrd   |   Bagsvrd Hovedgade 99 - 1. sal   |   2880 Bagsvrd   |   Tlf 44 98 19 21
administration