logo.jpg

Øre-næse-halsklinikken i Bagsværd
v/ Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme & hoved- og halskirurgi Jacob Fisker

jacob.jpg

 

Sundhed.dk

Sundhed.dk. er det offentlige sundhedsvæsen på nettet. Her finder du information om sygdomme, behandling og nyttige telefonnumre. De har ligeledes mulighed for at læse egne lægejournaler (hospilalsjournaler) samt se blodprøveresultater, tilgå Deres medicinkort mv. Adgang til patienthåndbogen med information om flere end 3.000 forskellige sygdomme og behandlinger. 

 

Region H

Information om tilbud og muligheder i det offentlige sygehusvæsen og hospitalerne i Region H

Statens Seruminstitut

Statens Serum Institut (SSI) er en statsvirksomhed under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I 110 år har SSI's hovedopgave været at sikre beredskabet over for smitsomme sygdomme og medfødte lidelser. Hjemmesiden indeholder masser af information om smitsomme sygdomme og vaccinationsvejledninger. 

 

Medicin.dk

Min.medicin.dk er en hjemmeside om medicin, sygdomme, undersøgelser og behandling skrevet i et let tilgængeligt sprog. Oplysningerne er målrettet dig, der er patient, pårørende eller ansat i sundhedssektoren. Min.medicin.dk er et arbejdsredskab, som anvendes af sosu-assistenter, sosu-hjælpere og andet personale, som arbejder i plejesektoren, på bosteder og lignende. Hvis du har en længerevarende sundhedsuddannelse, anbefaler vi, at du bruger » pro.medicin.dk.

 

 

Kommunikations-centret i Region H

På Kommunikationscentret kan du lære nye teknikker til at klare dagligdagen og afprøve hjælpemidler som høreapparater, svagsynsoptik eller kommunikationsteknologi. Målet er at gøre dig i stand til at klare din dagligdag bedst muligt og bevare dine relationer.

 

Høreforeningen

Høreforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med nedsat hørelse, tinnitus og menière samt for døvblevne og CI-opererede. Høreforeningen er en handicaporganisation, der varetager 800.000 danskeres interesser på høreområdet.

 

Svimmelhed.dk

Danmarks bedste hjemmeside om svimmelhed. Sygdomsspecifikke øvelser til behandling og genoptræning af svimmelhed & ubalance. Information om sygdomme og årsager til svimmelhed. Udviklet af en af danmarks førende specialister i diagnostik og behandling af svimmelhed, speciallæge, ph.d. Morten Friis, Rigshospitalet. 

 

House of Hearing

House of Hearing tilbyder professionel, fortrolig, gratis, uvildig rådgivning og vejledning til mennesker, der har brug for hjælp til at mestre eventuelle psyko-sociale følgevirkninger grundet høreproblemer eller øresygdomme. Det kan fx dreje sig om problemer forbundet med høretab, tinnitus, lydoverfølsomhed, Ménières sygdom, cochlear implant eller indre øre betinget svimmelhed. Både den ramte og dennes familie kan gøre brug af tilbudet. Rådgivningen er landsdækkende. Se folder HER

 

Utilsigtede hændelser:

Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler. 


Øre-næse-halsklinikken i Bagsværd   |   Bagsværd Hovedgade 99 - 1. sal   |   2880 Bagsværd   |   Tlf 44 98 19 21
administration